Project 52 – 3/52 – Diminut – Diminuto – Tiny – #52w16

 


Sam Sand Dunes - I do not recommend anyone to ride a camel, just as I would not recommend going up ride elephants or to take pictures to tigers. Jo no recomano a ningú, fer una excursió a camell, de la mateixa manera que no recomanaria anar a pujar a elefants ni a fer-se fotos amb tigres. Yo no recomiendo a nadie, hacer una excursión a camello, del mismo modo que no recomendDiminut

Català, Castellano and English. For others languages, please use the attached translator

Aquesta setmana he anat a muntar un camell, van ser dues hores a la tarda i dues al matí per tornar, però el veritable motiu pel que hi vaig anar no va ser realment per fer la turistada (Tot i que m’ho vaig passar bé.)
No he pujat a un cavall a ma vida, (Sóc molt poruca) ni pujaria mai a un elefant o aniria mai a veure reserves d’aquests pobres tigres que s’anuncien tant per Àsia. Però, i els camells? Perquè ningú defensa els camells?

Algun amic m’ho havia recomanat molt, com una activitat tan interessant. Vaig buscar un xic d’info a internet i vaig finalment em vaig decidir a veure-ho amb els meus propis ulls.

No vaig anar al lloc superturistic on hi ha noies ballant i aquestes coses. Vaig anar sencillament amb uns cuidadors de camells que et cuinaven, xerravem, cantàvem i et tenien com el seu hoste.
Els cuidadors dels camells se’ls estimen, els cuiden, i al menys on vaig anar jo, els camells estan cuidats, per la nit descansen i mengen bé, estan estacats, si, (Enterren la corda a la sorra) però si volguessin fotarien el camp. En lloc d’això s’estiren, es rebolquen a la sorra i mengen (i es tiren pets) amb tota l’alegria del mon…

Així i tot, porten un ferro que els hi travessa el nas per a dominar-los i que els hi ha de fer mal si se’ls estira per aquí, els pobres animal, eviten l’estrevada.
On vaig anar jo, només anàvem una persona en cada camell, però vaig veure grups que venien de les famoses Sam sand Dunes, on anaven a 2 persones sobre cada animal.

Jo només feia que dir: pobres animal, pobres animals, i els amos dels animals anar dient, els camells son animals molt grans i forts.
Però que voleu que us digui. A mi a part d’alts (que ho són molt) Tampoc em varen semblar tant grans i forts.

I jo em vaig sentir diminuta quan varem arribar a lloc i els vaig mirar als ulls mentre els veia descansar.

Pobres animals…

Es pot arribar a les dunes en jeep i caminant. Jo no recomano a ningú, fer una excursió a camell, de la mateixa manera que no recomanaria anar a pujar a elefants ni a fer-se fotos amb tigres.

Diminuto

Esta semana he ido a montar un camello, fueron dos horas por la tarde y dos horas, a la mañana sigiente, para volver, pero el verdadero motivo por el que fui no fue realmente para hacer la turistada (Aunque me lo pasé bien .)
No he subido a un caballo en mi vida, (Soy muy miedosa) ni subiría nunca a un elefante o iría nunca a ver reservas de estos pobres tigres que se anuncian tanto por Asia. Sin embargo, ¿Y los camellos? ¿Porque nadie defiende los camellos?

Un amigo me había recomendado mucho esto como una actividad tan interesante. Busqué un poco de info en internet y vi finalmente me decidí a verlo con mis propios ojos.

No fui al lugar superturistico donde hay chicas bailando y esas cosas. Fui sencillamente con unos cuidadores de camellos que nos cocinaron la cena y el desayuno, nos explicaron cosas de su vida allí, nos cantaron y nos tuvieron todo el tiempo como su huésped.
Los cuidadores de los camellos los quieren, los cuidan, y al menos donde fui yo, los camellos están cuidados, por la noche descansan y comen bien, están atados, si, (Entierran la cuerda en la arena) pero si quisieran, podrian irse. En lugar de eso se estiran, se revuelcan en la arena y comen (y se tiran pedos) con toda la alegría del mundo …

Aun así, llevan un hierro que les atraviesa la nariz para dominarlos y que les ha de hacer daño si se les estira por aquí, los pobres animal, evitan a toda costa que la cuerda quede tensa.

Donde fui yo, sólo íbamos una persona en cada camello, pero vi grupos que venían de las famosas Sam sand Dunes, donde iban 2 personas sobre cada animal.

Yo sólo hacía que decir: pobres animal, pobres animales, y los dueños de los animales me iban diciendo, los camellos son animales muy grandes y fuertes.

Pero que quieres que te diga. A mí aparte de altos (que lo son mucho) Tampoco me parecieron tan grandes y fuertes.

Y yo me sentí diminuta cuando llegamos al lugar y les miré a los ojos, mientras descansaban.

Pobres animales …

Se puede llegar a las dunas en jeep y caminando. Yo no recomiendo a nadie, hacer una excursión a camello, del mismo modo que no recomendaría ir a subir a elefantes ni a hacerse fotos con tigres.

Tiny

This week I went to ride a camel, It was two hours in the afternoon and two hours the next morning  to return, but the real reason I went was not really to do the tourist (Although I had a nice time.)
I have not been ride on a horse in my life (I am very fearful) and would never go to an elephant or never go to see these poor tiger reserves that are advertised both in Asia. ¿But what about the Camels? ¿Why no one defends the camels, here?

A friend had recommended this, as a interesting activity. I searched a bit of info on the internet, I finally I decided to see for myself.

I did not go to super turistic place where there are girls dancing and this kind of stuff. I was just with a camel owner and 3 men that help him, They cooked us dinner and breakfast, and explained about his life there, sang some song and we were all the time as his guest.
Caregivers camels love them, they care for them, and at least where I was, camels were in good conditions, theu had good night rest and eat well, are tied, yes, (rope buried in the sand) but if they wanted go, they could go. Instead they stretch, roll in the sand and eat (and fart) with all the joy of the world …

Still, they thave an iron that crosses their noses to dominate and that sure harm them if they are stretching here, the poor animals avoid  that the rope is taut.

Where was I, we were only one person in each camel, but I saw groups coming from the famous Sam Sand Dunes, in wich 2 people were on each animal.

I just had to say: Poor animals, poor animals and animal owners were telling me, camels are very big and strong animals. don’t worry.

But I will say you. Besides they are really hight, Neither seemed so big and strong.

And I felt very tiny when we got to the place and saw them rest.

Poor animals …

You can reach the dunes by jeep and by foot. I do not recommend anyone to ride a camel, just as I would not recommend going up ride elephants or to take pictures to tigers.

Info about How to be an animal-friendly traveller

http://www.spana.org/ethical-animal-tourism
http://www.intrepidtravel.com/adventures/how-to-be-an-animal-friendly-traveller/
http://turismo-responsable.com/

Explicació del projecte aquí: http://missatgerebut.com/project-52/

Alba:
Àngels: http://instagram.com/angelsblumink
Clara :https://foto.missatgerebut.com/category/photoblog-singlepics/web-project-52-weeks
Jan: https://www.instagram.com/janmestral/
Meritxell: http://instagram.com/mery_andrews
Monica:
Nuria: http://instagram.com/nuria_maca
Roser: http://instagram.com/roserandco
Sandra: http//instagram.com/samanbla
Vanessa: https://www.flickr.com/photos/98552044@N08/sets/72157663316759756

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Si voleu, podeu compartir-la en algun del llocs que hi ha aquí sota ↓ , clicar al Like o deixar un comentari. S’accepten critiques! :) Intento aprendre!
You can share it in any of the sites below ↓ . Or you can click the like button or leave a comment. Any advise or comments are welcome. I’m trying to learn!

Deixa un comentari! - ¡Deja un comentario! - Leave a comment! ;)

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c