Currently browsing tag

primavera

#Positivity

: Happy moment! Despite (or because) mishap… Life (and travel) goes on. Malgrat (o gràcies) als contratemps… La vida (i el viatge) continua
http://clarago.cat
https://foto.missatgerebut.com
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment! Nice touching
http://clarago.cat
https://foto.missatgerebut.com
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment : An amazing! Una sorprenent
http://clarago.cat
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment: Rare signs on the world

http://clarago.cat
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment : Like Platon’s myth of the cave. A few dare to go out and others remain in denying reality… Com al mite de la caverna. Uns s’atreveixen a sortir i els altres es queden dins negant la realitat

http://clarago.cat
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment: New passport in my (photo)life
Nou passaport a la meva vida fotogràfica!

A intervenir-lo www.territorioslibres.com

http://instagram.com/missatgerebut
http://clarago.cat

http://missatgerebut.com

#Positivity

: Happy moment: Life is to keep climbing up, even though the way may seem confusing!

La vida és seguir pujant, tot i que el camí sembli confús?
http://instagram.com/missatgerebut
https://foto.missatgerebut.com

#Positivity

: Happy moment:  I can say I tried! Puc dir que ho vaig intentar

http://instagram.com/missatgerebut
https://foto.missatgerebut.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

%d bloggers like this:
c