Currently browsing tag

exposició

© Clara.Go - Proyecto fotográfico: SUNYA - śhūnya

Sunya- śhūnya

Projecte fotogràfic: Sunya- śhūnya Per designar la realitat, el budisme, en sànscrit, empra la paraula Sunya, el buit. * Buit és la realitat que omple aquests espais deshabitats. Buit és el que hi ha en qualsevol cementiri. Buit és el que deixa la mort d’un ésser estimat. Els éssers, algun …

#Positivity

: Happy moment! Masao Yamamoto’s “Small Things in Silence”: How to write a name? @validfoto
http://clarago.cat
https://foto.missatgerebut.com
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut 
http://instagram.com/clarago

#Positivity

: Happy moment! Masao Yamamoto’s “Small Things in Silence”: For Clara. @validfoto
http://clarago.cat
https://foto.missatgerebut.com
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut 
http://instagram.com/clarago

#Positivity

: Happy moment!  No Sex Last Night
http://clarago.cat
https://foto.missatgerebut.com
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut 
http://instagram.com/clarago

#Positivity

: Happy moment : An amazing! Una sorprenent
http://clarago.cat
http://missatgerebut.com
http://instagram.com/missatgerebut

#Positivity

: Happy moment: Life is to keep climbing up, even though the way may seem confusing!

La vida és seguir pujant, tot i que el camí sembli confús?
http://instagram.com/missatgerebut
https://foto.missatgerebut.com

#Positivity

: Happy moment:  I can say I tried! Puc dir que ho vaig intentar

http://instagram.com/missatgerebut
https://foto.missatgerebut.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

%d bloggers like this:
c